φορολογικές υπηρεσίες

Η άρτια και συνεχής εκπαίδευση των στελεχών μας, μας καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούμε στις επιχειρηματικές απαιτήσεις που δημιουργούνται, από τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των φορολογικών νόμων στη χώρα μας.

Οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν το σύνολο των φορολογικών αντικειμένων (φορολογία εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων, ΦΠΑ, φόροι ακινήτων, ενδοομιλικές συναλλαγές κλπ).