εταιρεία

Η εταιρεία “KRP AUDITORS ΑΕ” ιδρύθηκε το 2012 και αποτελείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές – Νόμιμους Ελεγκτές, Μιχαήλ Καπού, Ιωάννη Πρατικάκη, Ιωάννη Πανταζή και Χαράλαμπο Καμούτση, όλοι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο των Νόμιμων Ελεγκτών της ΕΛΤΕ.

Η πολύχρονη εμπειρία των μελών της σε ελεγκτικά έργα όλων των ειδών και τομέων, εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των αναγκών αλλά και των απαιτήσεων των πελατών της εταιρείας, αποτελεί πρωταρχικό σκοπό, έτσι ώστε σε συνδυασμό με την άρτια επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών μας, να επιτυγχάνεται η επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Αξιοπιστία, συνεργασία, ομαδικότητα, τεχνογνωσία, επαγγελματισμός, εχεμύθεια είναι οι βασικές αξίες μας.

Στόχος μας, η δημιουργία ενός αξιόπιστου ονόματος και η καταξίωση στον τομέα των ελεγκτικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών.

KRP AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΜ ΕΛΤΕ : 038
ΑΜ ΣΟΕΛ : 165

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΣ
ΑΜ ΕΛΤΕ : 1340
ΑΜ ΣΟΕΛ: 13361
Email: mkapous@krp.com.gr
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ
ΑΜ ΕΛΤΕ : 1711
ΑΜ ΣΟΕΛ : 16771
Email: ipratikakis@krp.com.gr
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΜ ΕΛΤΕ : 1615
ΑΜ ΣΟΕΛ: 19461
Email: ipantazis@krp.com.gr